24. Koruyucu Aile Toplantısı Frankfurt’da Yapıldı

T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu ile Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği ortaklaşa 22.03.2019 tarihinde Türk Kültür Merkezinde koruyucu aile bilgilendirme toplantısı düzenlediler.

Toplantıya STK temsilcileri ve ilgili aileler katıldılar.

Bir televizyon kanalı programın çekimini gerçekleştirdi.

Programın selamlama konuşmasını T.C. Frankfurt Başkonsolosu Burak KARARTI yaptı.

Karartı yaptığı konuşmada özet olarak şu konulara temas etti:

STK’ları ve vatandaşları koruyucu aile müessesesi hakkında bilgilendirmek ve bu konuda sorunları çözmek için ne yapabilirizi konuşmak üzere buradayız. Konuyla ilgili bütün Başkonsolosluklarımız ilgilenmektedirler. En başta gelen sorun gençlik dairelerinin bir çocuğu himaye altına aldıkları zaman bunu Konsolosluklara halen bildirmemeleridir. Bu sorunun çözümü için çalışmalar devam etmektedir. Gençlik daireleri bir aileye müdahale ederken aile içi şiddet ve istismar durumlarında  çocukları makul, haklı ve meşru bir karar ile koruma altına alıyorlar. Bazı durumlarda görevli sosyal çalışmacının kişisel hatalarından kaynaklanan haksız müdahaleler olabiliyor. Ancak Türk ailelerine yönelik sistematik ve kasıtlı bir müdahalenin olmadığını söyleyebiliriz. Gençlik daireleriyle diyalog içinde olunca daha sonuç alıcı bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Her olay birbirinden farklı koşullar taşıyabilir. Ailelerinden alınan çocuklara çözüm odaklı yaklaşmak koruyucu aile müessesesini canlandırmakla mümkün olacaktır.
 

Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Ataşesi Raci MAZI söz aldı. Mazı yaptığı konuşmada şu konulara değindi:

Karşı karşıya kaldığımız sorunları üç başlıkta toplayabiliriz. 1. Almanya’da aile yapısı çözülüyor, 2. Çocuk sorunu, 3. Koruyucu aile müessesesi. 

  1. Almanya’da hanelerde tek kişi yaşayanların oranı % 41,8. İki kişi olarak yaşayanların oranı % 33,5'tür. Çocuksuz olan kadın oranı 2016 verilerine göre akademisyen olmayan 35-39 yaş gurubu kadınlar arasında % 23, akademisyenlerde bu oran % 33'tür. 2014’de yaklaşık 13.000 çocuk alkollü annelerden doğdu, bunların içinde 3000 çocuk beyin hasarıyla dünyaya geldiler. Almanya’da evsizlerin sayısı 860 000. Bunların 52 000'i sokakta yaşıyorlar. Bu niye böyle çünkü aile kurumu dağılıyor.
  2. 2016 yılında 133 çocuk cinayete kurban gitti.  
  3. Bizim en güçlü servetimiz ailedir. Ekonomik servetle kıyaslanamayacak kadar önemli bir servettir aile. Bir fabrika yıkılırsa tekrar inşa edebilirsiniz. Fakat kaybolan aile değerlerinin telafisi çok zordur.

Daha sonra Ataşeliğin pedagoglarından Sabri AYDIN Almanya’da koruyucu aile olmanın şartlarını slaytlar eşliğinde anlattı. Koruyucu aile olmanın bir yük olmadığını, gençlik dairelerinin 1000 Euroya yaklaşan maddi yardımlarda bulunduklarını ve çocuk verdikten sonra da danışmanlık ve destek hizmetlerinin devam ettiğini anlatan Aydın, en önemli şartlar arasında Almanca bilmenin, evin yeteri derecede büyük olmasının ve sosyal yardım almamanın yer aldığını belirtti ve bekar ve tek ebeveynli ailelerin de koruyucu ailelik yapabileceklerini söyledi. Ayrıca Ataşeliğimizin ilgili ailelere destek olduğunu, koruyucu aile olma süreçlerini takip ettiklerini, resmi dairelerle herhangi bir sorun yaşadıklarında yardımcı olduklarını ilave etti.

Programın son bölümünde dört tane koruyucu aile sahneye davet edildi ve tecrübeleri konusunda bir söyleşi gerçekleşti.

Bir Türk çocuğuna bakan Ö. ailesi gençlik dairelerinin medyada çok kötü yer aldığını, gerçeğin böyle olmadığını, kendilerinin şimdiye kadar hep olumlu tecrübe yaşadıklarını anlattı. Bazı ailelerimizde gerçekten çocukların tehlike altında olduklarını ve bunların haklı olarak aileden alındıklarını yaşayarak gördüklerini paylaştı.

Koruyucu baba B. Bey ise koruyucu aile konusunun Afrika’ya yardım amaçlı gittiğinde orada maddi bakımını üstlendiği küçük bir çocukla görüştükten sonra ilk sefer gündemine geldiğini anlattı. Görüştüğü küçük çocuktan zor ayrılan B. Bey, yaşadığı bu tecrübeden sonra Almanya'ya döndüğünde mutlaka bir çocuğa sahip çıkmaları gerektiğini kavradığını, bunun üzerine 2 aylık olan bir Pakistanlı çocuğu alıp 2 yaşına kadar baktıklarını ve onu gelin edene kadar da bakacaklarını ifade etti.

Koruyucu aileler içinde nöbetçi koruyucu ailelik yapan T. ailesi ise şimdiye kadar elliden fazla çocuğa baktıklarını dile getirerek ailelerin yaşadıkları sorunları örtbas etmemeleri gerektiğini, aksi takdirde bunun okullarda çocuklar tarafından patlak verdiğini ve sonradan ailelerin gençlik daireleriyle bu sebepten dolayı sorunlar yaşamaya başladıklarını ifade etti.

Gençlik dairelerinin bir Alman çocuğuna tavrı ne ise bir Türk çocuğuna da tavırları aynı diyen koruyucu baba T. Bey hayır kuruluşlarında aktif olmanın kurumlar nezdinde güveni artırdığını, kendilerinin Kızılhaç kurumunda aktif olduklarını dile getirdi.

Dinleyicilerin sordukları ‚gelen çocuklar ile kendi çocuklarınız arasında nasıl bir duygu durumu oluşuyor ve öz çocuklarınız gelen çocukları kıskanıyorlar mı‘ sorusuna ise koruyucu aileler şu cevabı verdiler: ‚His olarak hepsine aynı davranıyorsunuz, diğer çocuklarınızdan ayırd etmiyorsunuz. Çocuklar arasında ise normal kardeş ilişkisi yaşanıyor, seviyorlar, kavga ediyorlar. Ben koruyucu çocuğa kızsam, öz çocuğum onu koruyor.‘

Program koruyucu aile olmaya karar veren ailelerin Ataşeliğimizin 'Koruyucu Aile Bilgilendirme Dosyası'nı teslim almaları ve kayıtlarını yaptırmalarıyla sona erdi.

25. koruyucu aile bilgilendirme toplantımız 03.05.2019 tarihinde T.C. Köln Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilecektir.


 


Sonraki Sayfa: Düsseldorf'da Çocuk Evlerini Ziyaret

Önceki Sayfa : Oberhausen'de Meslek Kongresine Katılım Sağlandı