Rehabilitasyonun daha fazla çeşitliliğe ve duyarlılığa ihtiyacı var

Göçmen kökenli insanların kısmen daha fazla rehabilitasyon ihtiyaçları olmasına rağmen tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinden Alman kökenlilerden daha az istifade ediyorlar. Bu hizmetleri alanlar ise Almanlara kıyasla daha kötü rehabilitasyon sonuçları elde ediyorlar.
 
Witten/Herdecke Üniversitesi’nden Prof. Dr. Patrick Brzoska und Tuğba Aksakal Bielefeld ve Lübeck Üniversitesiyle birlikte bunun sebeplerini araştırdılar ve özellikle bakım konusundaki beklentiler açısından konuya yaklaştılar.
 
Tuğba Aksakal araştırmanın sonuçlarını şöyle özetliyor:

Rehabilitasyon hizmetlerinden daha az yararlanmanın sebepleri özellikle göçmen kökenlilerin sağlık sistemine giriş konusunda engellerle karşılaşmalarıdır.
Bunların içine örnek olarak Alman dilinin yeteri düzeyde bilinmemesi, eksik bilgiler ve bakım kurumlarının yeterince dikkate almadıkları kültürel ihtiyaçlar ve beklentiler girmektedir.

Bu sorunlarla baş edebilmek için sağlık hizmetlerini daha çok çeşitlendirmek gerekmektedir. Probleme cevap verebilmek için muhtemel tedbirler arasına, sağlık personeline hastaların çeşitliliğini – sadece göçmen kökenlilik açısından değil, yaş, cinsiyet ve sosyo-ekononik statü açısından da- dikkate alabilmelerinde onları destekleyecek eğitim ve seminerlerin verilmesi girmektedir. Aksakal: "Bunun haricinde bilgiler değişik dillerde, daha iyisi dilden bağımsız çeşitli medyalar üzerinden sunulmalıdır."
 
Araştırma projesinin bir önemli sonucu da rehabalitasyona katılan kişi ile tedaviyi uygulayan kişiler arasındaki iletişimin çok defa doğru kurulamamasıdır. Bu noktada örneğin ihtiyaç ve beklentileri ortaya çıkaracak bir anket konuşma esnasında bir rehber olarak kullanılabilir.

Sonuçlar kurumların çeşitliliğe duyarlı bir yönelişi önemli kabul ettiklerini göstermektedir. Ancak eksik mali kaynaklar ve organizasyonel sorunlar buna uygun bir bakımın gerçekleşmesinin engellendiğini göstermektedir.
 
Aksakal bu noktada: "Bu engelleri aşabilmek için kurumlar yapısal ve organizasyonel olarak desteklenmeliler. Sonuçlardan buna uygun eylem önerileri çıkarılabilmektedir." demektedir.
 
Haberin kaynağı için tıklayınız
 


Sonraki Sayfa: 25. Koruyucu Aile Toplantısı Köln’de Yapıldı

Önceki Sayfa : Basında Aile Ataşeliği